Servicii financiar contabile asociatii de locatari

Administrare financiar-contabila pentru asociatii de proprietari

Listele de plata si evidenta contabila

 • contabilitate in partida simpla;
 • intocmirea listelor de plata dupa un program informatic performant;
 • emiterea la cerere a situatiei detaliate a fiecarui prorietar (“fluturas” de plata);
 • prezentarea cenzorului si presedintelui pentru verficare, inainte de afisare, a listei de plata insotita de copiile dupa facturile de utilitati corespunzatoare acesteia;
 • afisarea la avizier a listei de plata insotita de fisa cu facturile aferente;
 • calcularea si incasarea penalizarilor conform Legii 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari;
 • intocmirea si pastrarea evidentelor contabile si a registrelor asociatiei de proprietari conform Anexei 2 a Ordinului Ministrului Economiei si Finantelor nr. 1969/2007 referitoare la Reglementarile contabile privind organizarea si conducerea contabilitatii in partida simpla de catre persoanele juridice fara scop patrimonial;
 • intocmirea si depunerea declaratiilor fiscale necesare la Administratia Financiara de care apartine beneficiarul;
 • plata impozitului si a contributiilor datorate de asociatia de proprietari pentru remuneratiile personalului angajat;
 • prezentarea, la solicitarea comitetului executiv, a rapoartelor sau a documentelor necesare unor verificari financiar-contabile a asociatiei de proprietari.

Modul de incasare a cheltuielilor de intretinere:

 • in locul pus la dispozitie de asociatia de proprietari;
 • la sediul firmei (Iasi, Sos, Arcu, nr. 10, langa Sala Vointa);
 • prin internet banking la ING Bank;
 • la orice agentie BRD din Iasi.

Gestionarea atenta a relatiei cu furnizorii

 • ridicarea facturilor de la furnizori, verificarea si achitarea acestora;
 • intocmirea angajamentelor de plata in cazul debitelor si a penalitatilor restante pentru a preintampina sistarea utilitatilor;
 • verificarea operarii corecte a platilor;
 • punctaje cu furnizorii;
 • incheierea de medieri cu furnizorii de utilitati in vederea prelungirii achitarii datoriilor acolo unde este cazul.

Plata individuala a facturilor

 • la cerere firma poate ridica facturile individuale ale proprietarilor (telefon, cablu, energie electrica, gaz, etc);
 • distribuirea pe listele de plata a facturilor individuale;
 • achitarea facturilor catre furnizori.